“כשהצבע הופך לטבע” – דצמבר 2009

כשהצבע הופך לטבע
“כשהצבע הופך לטבע”